Priprava za tisk in oblikovanje tiskovin

Družba Studio Dataprint se že skoraj 20 let ukvarja s pripravo za tisk in oblikovanjem.

Med drugim smo pripravili za tisk že več zbornikov

(Kamniški zbornik, dva zbornika Planinskega društva Kamnik, več zbornikov gasilskih društev, ...)

Pripravimo in oblikujemo pa vam tudi

Oblikujemo tudi